20. jan, 2015

Statkraft inngått intensjonsavtale med Vestas

wwstatkraft.no

Det er inngått en intensjonsavtale med den danske Vestas Wind Systems om leveranser av turbiner til vindparkene som planlegges på Fosen, Hitra og i Snillfjord.

Utviklingen av prosjektene, fram mot investeringsbeslutning sommeren 2015, går som planlagt.

Statkraft: Nyheter 19.01.15.