20. jan, 2015

Bellona krever at oljedirektøren må gå!

www.hegnar.no

Bellona mener OD har holdt tilbake informasjon om seismikkskyting i Barentshavet og i Lofoten, unnlatt å opplyse politikere om kostnadsrisikoen for staten ved en 23. konsesjonsrunde for Barents- og Norskehavet og brutt petroleumsloven i forbindelse med elektrifisering av Utsirahøyden.

Ber om en redegjørelse fra Tord Lien og om at helheten i ODs funksjon blir gransket av Riksrevisjonen.

NTB/Hegnar 15.01.15.