20. jan, 2015

Regjeringen åpner nye havområder for første gang på 25 år.

www.hegnar.no

Regjeringen utlyser 23. konsesjonsrunde.

– Regjeringen overkjører nå i dag miljøfaglige råd og forsømmer sitt ansvar som forvalter av de sårbare havområdene i Arktis, sier petroleumsrådgiver Silje Lundberg.

NTB/Hegnar: 20.01.15.