20. jan, 2015

Liten nedgang i klimagassutslippene

www.hegnar.no

Øker vi ikke ambisjonene, vil Norge bli et nullutslipps-samfunn om 269 år...

NTB/Hegnar: 20.01.15.