18. jan, 2015

Naturvernforbundet, Hedmark, i møte med OED

Naturvernforbundet i Hedmark har bedt om et møte med OED, vedr. vindkraftkonsesjonene i Hedmark, som finner sted onsdag 21. januar. Det er avsatt to timer til møtet. Både lokale og sentrale representanter stiller på møtet.