18. jan, 2015

Skottland går mot et enormt kraftoverskudd!

12.01. 2015: Utvidelsen av skotsk vindkraft går framover i halsbrekkende fart som vil gi et enormt kraftoverskudd. Vindkraften vokser fra nesten ingenting i 2010 til 15,8 GW i 2020. Maksimal effektbehov er 6 GW (rød strek).