18. jan, 2015

Staten kvitter seg med enorme skogsområder

www.tv2.no

En meningsmåling NJFF har gjennomført viser at kun 9 % støtter privatisering av statens skoger. 74 % er imot. Likevel er regjeringen i gang med å selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser.

Regjeringen legger opp til å øke de norske eiendomsinvesteringene i utlandet gjennom oljefondet til 250 milliarder kroner. I dag eier staten eiendommer i utlandet for 74 milliarder kroner.

- Det er veldig forunderlig at vi kan vi ha et statlig eierskap så lenge eiendommene ligger i utlandet, mens det som er av norsk eiendom, skal selges unna som det er. Vi forstår ikke dette, sier Espen Farstad i NJFF.

TV2-nyheter 17.01.15.