16. jan, 2015

En sammenstilling som belyser utviklingstrekk innen fornybar energi-sektoren

norsif.org

Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer), WWF og KLP inviterte til åpent seminar 16. januar 2015 om hvordan investeringer i fornybar energi og infrastruktur gjennomføres av ulike markedsaktører i dag. Som bakgrunn for deltagelse og diskusjoner under seminaret, hadde Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse, laget en sammenstilling som belyser utviklingstrekk innen fornybar energisektoren.

Dokumentet går gjennom ulike rapporter og analyser som forteller om utviklingen innen fornybar energi de siste årene. Det viser også til ulike fremtidsscenarier (outlooks) som gir innblikk i hvordan ulike aktører forventer at fornybar energi vil utvikle seg fremover, og hvordan akselerert utbygging av fornybar energi er en forutsetning for å oppnå reduksjon i klimautslippene i tråd med kravene togradersmålet setter.

Dokumentet har tre avsnitt:

1) Det første tar for seg karbonbudsjettet som konsept, og viser hvor store endringer som må skje de kommende tiårene for å oppnå utslippsbaner i tråd med togradersmålet.
2) Det andre viser trender i utbyggingen i fornybar energi de siste årene.
3) Det tredje presenterer ulike «outlooks» for utbyggingen av fornybar energi i årene fremover.

Dokumentet er avgrenset til i all hovedsak å handle om kraftproduksjon, altså elektrisitetssektoren.