16. jan, 2015

200 vindkraftprosjekt må kanselleres

www.europower.com

Analytiker Joachim Jærnes i Nena har analysert alle sertifikataktuelle prosjekter i Norge og Sverige som han presenterte under Montels elsertifikatkonferanse på Gardemoen 13. januar.

Norwea: Nyheter 14. januar 2015.