15. jan, 2015

Rekordmange tillatelser til fornybar energi i 2014

www.nve.no

- NVE har i 2014 hatt høyt tempo på konsesjonsbehandling, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Han mener prioritering av de gode prosjektene og omlegging av søknadsbehandling til å samle flere søknader i pakker, har bidratt til det gode resultatet. Han understreker imidlertid at en stor andel av konsesjonene ikke er endelige, siden mange saker er påklaget til OED eller skal sluttbehandles i Statsråd.

NVE ga 21 konsesjoner til vindkraftverk i 2014. Anleggene som fikk konsesjon kan gi en kraftproduksjon på 5,2 TWh. En vesentlig del er, eller forventes, påklaget til OED. 21 saker med en samlet produksjon på 6 TWh ble avslått eller avsluttet.

NVE: Nyheter 15.01.15.