15. jan, 2015

Status for NVEs forskriftshøringer

www.nve.no

NVE har hatt en rekke forskriftendringer på høring høsten 2014. Her finner du en oversikt over status og videre fremdriftsplaner for de ulike endringsforslagene.

NVE: Nyheter 03.12.14.