15. jan, 2015

Naturpanel går inn i viktig fase

www.regjeringen.no

Denne uken er land fra hele verden samlet i Bonn for å bli enige om det videre arbeidet under det globale vitenskapspanelet for natur.

Gjennom medlemskap i naturpanelet drar Norge nytte av internasjonalt forsknings – og utredningsarbeid med fokus på naturmangfold og økosystem tjenester. Norge har bidratt til den tidlige fasen av dette arbeidet, både i form av eksperter og pengestøtte, samt støtte til kapasitetsbygging via støtteenheten ved Miljødirektoratet i Trondheim.

Naturpanelet utløser masse ubetalt dugnadsarbeid fra de involverte forskere og eksperter, og Norge og andre land vil ha stor nytte av kunnskapen som grunnlag for politikkutvikling i tiden fram mot 2020 og etterpå.

Regjeringen.no: Nyheter 15.01.15.