15. jan, 2015

Rapporten «Future role of DSO» ute på høring. Frist 27.02.15.

 

Nettselskapenes fremtidige rolle og ansvarsoppgaver.

 

Council of European Energy Regulators (CEER) har utarbeidet en rapport om nettselskapenes fremtidige rolle og ansvarsoppgaver. Rapporten ble publisert for åpen høring før jul, og er tilgjengelig på CEERs hjemmesider.

 

 

 

"DSO-ene (Distribution System Operators) spiller en sentral rolle i et velfungerende kraftmarked. Både som ansvarlig for sikker og stabil nettdrift, og som markedstilrettelegger. Flere forhold peker i retning av at DSO-enes rolle vil endres i årene som kommer.

             CEER ser derfor behov for å invitere til debatt om DSO’enes rolle i fremtiden, og har utarbeidet rapporten «Future role of DSO». Rapporten er nå ute på høring, og NVE oppfordrer norske aktører til å delta i høringen. Fristen for å i gi innspill er satt til 27. februar 2015. Innspillene gis i ved å besvare spørreskjemaet som ligger ute på nettsiden."

Last ned rapporten og fyll ut skjemaet på CEERs hjemmeside.

 

NVE: Nyheter 13.01.15.