15. jan, 2015

Statskog jobber med kraftsalget

www.norwea.no

Det var på et ekstraordinært eiermøte 14. mai 2014 at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug overraskende vedtok at Statskog skal stoppe satsingen på fornybar energi. Samtidig tok staten ut et ekstraordinært utbytte på 56 millioner kroner. Det ble av mange oppfattet slik at nedleggelsen av Statskogs satsing på energiproduksjon ikke skyldtes strategiske vurderinger, men et akutt behov for å balansere revidert nasjonalbudsjett.

Når energi ikke lenger skal være et av Statskogs kjerneområder, hvilke følger vil det få for Austri Raskiftet DA og Austri Vind som blant annet eies av Statskog Vind AS?

Norwea: Nyheter 16.12.14.