14. jan, 2015

Ketil Skogen om fornybar propaganda

Stormløpet mot norske vassdrag fortsetter, og enorme naturområder trues av utbygging av vindkraft. Alt skjer i den "grønne" energiens navn, og utbyggingsboomen er drevet fram av generøse subsidier. Men ny utbygging av vann- og vindkraft vil ikke erstatte en kilowatt med fossil energi uten en statlig styring som ikke er på moten i dagens markedsliberale politiske klima.

 

Flere og flere økonomer framholder at utbyggingen er samfunnsøkonomisk meningsløs, og vi vet alle at den fører til store naturødeleggelser. De nye støtteordningene gagner bare grunneiere og andre utbyggingsinteresser, som kraftselskap og konsulentfirmaer. Om utslipp av CO2 skal reduseres, må sterk politisk styring til: Energi må forvaltes som et offentlig fellesgode og energisparing kan ikke overlates til markedsmekanismene.

 

Hva mister vi på grunn av den såkalte "fornybarsatsingen", som i realiteten ligner mest på industripolitikk fra femtitallet? Ta en titt på bildene fra Søkkunda, Hovda, Renåa og Rakskiftet, alle i Østerdalen. Her er det planer om utbygging av vann og vindkraft i stor stil. Det er tragisk at NVE har gitt en av Norges største private grunneiere konsesjon til å bygge ut Søkkunda. NVE har også gitt konsesjon til å bygge ut Neta i samme område, mot Fylkesmannens klare råd. NVE ga i første omgang ikke konsesjon for utbygging av Hovda, og alle trodde den var reddet. Men utbyggerne sendte en revidert søknad, og nå har de fått konsesjon, mot Fylkesmannens klare råd og en rekke negative høringsuttalelser. På Rakskiftet er det planlagt bortimot 40 enorme vindturbiner i et området som i stor grad er uten inngrep i dag. Hvordan det ender her kan vi ikke vite, og vi får håpe at motstanden blir så sterk at prosjektet må droppes.

 

Det ser kanskje dårlig ut, men vi kan ikke gi opp!

 

Tragisk utvikling: NVE har gitt konsesjon til å bygge ut Hovda, mot Fylkesmannens klare råd og en rekke negative uttalelser. Følg linken og se hva som står på spill!

 

http://ketilskogen.no/hovda#h13c419a4