14. jan, 2015

Dalane Tidende: Sannsynleg at Siragrunnen-avslag blir anka

Dalane Tidende: Sannsynleg at Siragrunnen-avslag blir anka 

«Harald Dirdal, dagleg leiar i Siragrunnen AS, synest naturleg nok at NVE sin konklusjon om å avslå konsesjon til Siragrunnen vindkraftverk er skuffande. Men han oppfattar NVE slik at dei nærmast ber om ein anke.»

Nyheter 14.01.15.