14. jan, 2015

Bergvik Skog och Stena satsar på mer vindkraft i framtiden

mb.cision.com

- Bergvik Skog, en av Sveriges största markägare, och Stena har undertecknat ett samarbetsavtal i syfte att långsiktigt möjliggöra mer vindkraft på Bergvik Skogs mark. Stena fortsätter därmed sitt arbete med att stärka sin projektportfölj inför framtiden.

Svensk Vindenergi 14.01.15.