14. jan, 2015

Ny statistikk fra Svensk Vindenergi

www.vindkraftsbranschen.se

Under 2014 installerades i Sverige 396 vindkraftverk med en samlad effekt om 1 050 MW, vilket är ett nytt utbyggnadsrekord. Totalt i landet finns nu 3 048 vindkraftverk installerade med en total effekt på 5 425 MW. Ökningen sker trots att priset på både el och elcertifikat är ovanligt lågt.

Svenske vindkraftnyheter 14.01.15.