14. jan, 2015

Friluftslivets år 2015 offisielt åpnet

«I Friluftslivets år er det viktig å se sammenhengene», sier Gjermund Gjestvang, leder i Naturvernforbundets lokallag i Elverum og Åmot. «Vern av natur gir mer natur å drive friluftsliv i. Om den ikke vernes er det fare for at den raseres. Vindkraftanlegg og avvirkning av skog i stor stil er eksempler på det. Friluftsliv er viktig for mange, men lett å ta for gitt.»

Naturvernforbundet i Elverum og Åmot er medlem av Forum for natur og friluftsliv i Hedmark sammen med en rekke organisasjoner, og vil delta i markeringen av Friluftslivets år.

Kilde: Østlendingen 14. januar 2015.

Foto: Ketil Skogen www.ketilskogen.no