14. jan, 2015

TAKK & FARVEL til 67 vindturbiner på Siragrunnen. Herlig!

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) avslo 13.01.15. søknaden om å bygge Siragrunnen vindkraftverk på grunn av konsekvensene for fuglelivet, fisket og landskapet. Håper OED tar til fornuft hvis vedtaket ankes.