13. jan, 2015

Bevarer fuglenes motorvei! Siragrunnen er reddet.

naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet i Rogaland jubler over seieren! Det gjør vi også…

HURRA og GRATULERER til alle dere som har kjempet for naturen på Sørvestlandet. Miraklenes tid er heldigvis ikke over.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) avslo i dag søknaden om å bygge Siragrunnen vindkraftverk på grunn av konsekvensene for fuglelivet, fisket og landskapet.

NVE 13.01.15.