12. jan, 2015

Statsråd Liens tale til Natur og Ungdom sitt landsmøte

Statsråd Tord Lien talte under landsmøtet til Natur og Ungdom 9. januar 2015. Du finner talen her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/tale-til-natur-og-ungdom-sitt-landsmote/id2358601/
 
Kommentar til talen:
 
 
Vi er opptatt av å formidle kunnskap, men det er ikke DET det handler om...

Skal vi lykkes i kampen mot vindkraft og nedbygging av urørte naturområder, må vi gå retorisk til verk - lære oss overbevisningens tale og skrivekunst. Lien er bare en snorklipper og gallionsfigur. Derimot departementenes ansatte taleskrivere - ofte medievitere med retorikk som fag - og rådgiverne i retorikk/kommunikasjon er verdt et dypdykk. Det handler i liten grad om kunnskapsformidling, men å gjenta noen få overbevisende argumenter i nye forkledninger for å få gehør og gjennomslagskraft for regjeringens politikk. Kanskje det finnes en retoriker i nettverket som kunne analysert denne talen, for deretter å skrive en tilsvarende tale utfra vårt ståsted med tilsvarende retoriske knep? Tips å hente på http://www.kommunikasjon.no/