12. jan, 2015

Elsertifikatkonferansen 2015

Elsertifikatkonferansen 2015 – Gardemoen 13. januar

 

Montel tar over stafettpinnen fra Statnett og ønsker velkommen til Elsertifikatkonferansen 2015. Konferansen vil ta for seg den seneste utviklingen av elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige. Hovedtema for årets konferanse blir handelsutvikling og prisprognoser.

       

Hovedpunkter:


» Status for elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige. 
» Erfaringer etter valget i Sverige. 
» Utfallet av kontrollstasjonen? 
» Harmonisering av regelverket i Norge og Sverige. 
» Handelplasser og likviditet. Hvor går utviklingen? 
» Fremtidig prisutvikling på elsertifikater. Hvor kommer utbyggingen av ny kapasitet? 
» På lengre sikt: Kan vi se en utvidelse av systemet utover 2020?

 

Program:

 

09.00-09.20 Registrering

 

09.20-09.30 Velkommen og innledning.

Morten Hegna, Montel og Lars Olav Fosse, Statnett.

 

09.40-10.10 Status for elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige.

Hans Petter Kildal, ‎Vice President Sustainability, Bergen Energi

 

10.10-10.40 Arbeidet med kontrollstasjonen - innspill fra aktørene - hva skjer nå?

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef, NVE

 

10.40-11.10 Kaffepause

 

11.10-11.40 Hva skjer fremover i Sverige?

Gustav Ebenå, enhetschef, Energimyndigheten

 

11.40-12.45 Lunsj

 

12.45-13.15 Departementets forslag til endringer i elsertifikatloven

Christian Poulsson, Partner, Kvale Advokatfirma DA

 

13.15-13.45 Skatteregler og konkurransevridning. Hva kan forventes fremover?

 Andreas T. Aasheim, Rådgiver nett og marked, NORWEA

 

13.45-14.15 Handelsplasser og likviditet. Hvor går utviklingen? Vurderinger av markedsfunksjonaliteten.

Mats Larsson, Senior renewable originator, Axpo Nordic AS

 

14.15-14.30 Ettermiddagskaffe

 

14.30-15.00 Scenarier for elsertifikatmarkedet - Ser vi prisen i null?

Joachim Jernæs, analytiker, Nena

 

15.00-15.30 Utsikter for priser i elsertifikat-markedet.

Odd Gunnar Jakobsen, analytiker, Markedskraft

 

15.30-15.50 Faktisk aktøradferd og dets implikasjoner for sertifikatprisen.

Gavin Bell, daglig leder, Optimeering AS

 

15.50-16.20 Panelsesjon: Er vi på rett vei?

 Deltakere: Foredragsholdere

 

Ettermiddagsforfriskninger 

 

Program: http://events.montel.no/conferences/2015/elsertifikatkonferansen/default.asp