10. jan, 2015

Oljedirektoratet fører oss bak lyset

www.aftenbladet.no

- Mens ODs folk lobbyerer, bortforklarer, benekter og dekker over sine egne og Statoils grusomme herjinger langs kysten og i hele den norske, økonomiske sone, foregår mange av skytingene som OD skal ha kontroll på, uten at fartøyene som skyter, har sporingsutstyret (AIS) slått på. Slik unndras katastrofene som skjer til enhver tid fra offentligheten. Dette tillater OD.

Aftenbladet 09.01.15.