8. jan, 2015

Nyttårshilsen til Ola Mørkved Rinnan, Eidsiva Energi

Lokalavisa Sør-Østerdal 06.01. 2015: Nyttårshilsen til Ola Mørkved Rinnan, Eidsiva Energi, fra Tom Nordsveen og La Fjellet Leve.