8. jan, 2015

Denne kongressen er historiens verste i USA!

www.abcnyheter.no

- I USA finansierte og stemte oljeindustrien inn den nye Kongressen. Formålet med hele dette valget var å rulle tilbake alle klimavedtak. Kullindustrien lyktes å fjerne hver eneste klimavennlige senator, sa Sachs.

ABC-nyheter 07.01.15.