7. jan, 2015

Medupi-kullkraftverket i Sør-Afrika med støtte fra de nordiske landene!

Medupi-kullkraftverket i Sør-Afrika med støtte fra de nordiske landene!

 

Klimautslippene bare vokser i omfang når man fortsetter å tildele økonomisk støtte til kullkraftverk i Sør-Afrika… Medupi åpner 2015. Hvordan kunne det ha seg at Norge valgte å støtte et kullkraftverk?

 

«Den afrikanske utviklingsbanken (ADB) ga for tre år siden tilsagn om lån på 15 milliarder kroner til kullkraftverket Medupi i Sør-Afrika, der det skal investeres 89 milliarder kroner med støtte fra de nordiske landene(!).

            Medupi kullkraftverk (eid av Eskom) er verdens nest største kullkraftverk under bygging i provinsen Limpopo i den nordligste delen av Sør-Afrika. Det får en installert produksjonskapasitet på 4800 MW når det står ferdig omkring 2015. Investeringsprogrammet startet i 2005, og operatør blir Eskom. Medupi vil bruke 17 mill tonn kull årlig. Anlegget vil få årlige utslipp på mer enn 26 millioner tonn CO2 når det settes i drift, mens bare Belchatow kraftverk i Polen slipper ut mer klimagasser.» Kilde: Nordic News 03.12.14.

 

Bistandsaktuelt 12.12.2011:

2010 ga Verdensbanken et lån på over tre milliarder dollar til det massive kullkraftverket Medupi, nord i Sør-Afrika.  Anlegget var på det tidspunktet allerede under utbygging. Med en størrelse på 4000 MW vil det øke CO2-utslipp med 26 millioner tonn i året.

            Sørafrikanske miljøvernorganisasjoner var kritiske til hele prosjektet, og ba om at Verdensbankens uavhengige inspeksjonspanel skulle vurdere mulige brudd på bankens egne retningslinjer for vurdering av konsekvensene for lokalbefolkningen i utbyggingsområdet.

 

Panelet, der nordmannen Alf Morten Jerve (tidligere Christian Michelsen Institutt og Norad) var med, konkluderte med at Medupi-prosjektet representerer fire store utfordringer:

  • Det er fare for at anleggets storforbruk av vann fører til vannmangel for lokalbefolkningen og økt forurensning. De negative virkningene forverres av at virksomheten i den lokale kullgruven trappes opp for å forsyne kraftanlegget. Panelet mener disse forholdene burde ha vært vurdert av banken på forhånd.  Utbyggingen skjer i et område som har perioder med vannmangel.
  • Økt forurensning fører til helseproblemer lokalt.
  • Lokale myndigheters manglende kapasitet til å håndtere den raske industrialiseringen i området.  Det kan ramme tjenester for lokalbefolkningen.
  • Økt utslipp av farlige klimagasser vil bidra til klimaendringer. Panelet mente dette ikke bryter med bankens politikk, ettersom det da ikke var klare retningslinjer om CO2-utslipp.

 

 Flere organisasjoner mente at banken burde trekke tilbake lånet til Eskom – det statlige energiselskapet i Sør-Afrika.

 

– Prosjekter som Medupi viser at vi ikke kan stole på Verdensbanken i arbeidet for å bevege samfunnet i en lav karbon retning. Deres retorikk og realitetene står langt fra hverandre, sa Justin Guay i miljøorganisasjonen Sierra Club i en kommentar.

 

Norge støttet i første omgang et lån til videre utbygging av kullkraftverket Medupi gjennom Den afrikanske utviklingsbanken. Da Verdensbanken skulle vurdere ytterligere lån, ble Norad og Miljøverndepartementet bedt om å komme med innspill. De sto for motsatte syn. Norad mente at Sør-Afrikas klimastrategi, verdien av økt tilgang til energi og dermed økonomisk utvikling balanserte ”ulempen knyttet til økte klimagassutslipp”. Statsråd Erik Solheim konkluderte med at Norge ikke ønsket å støtte et lån gjennom Verdensbanken. Men stemmegruppen, som Norge tilhørte i banken, stemte likevel ja for lånet.

 

 

Kullkraftverk som drives av Eskom (Kilde Wikipedia):

 

 

 

Eskom er Sør-Afrikas statlig eide elektrisitetsselskap, grunnlagt i 1923 som Electricity Supply Commission (ESCOM) av Sør-Afrikas regjering. Tidligere ble også det afrikanske navnet Elektrisiteitsvoorsieningskommissie (EVKOM) brukt. Begge forkortelser ble senere slått sammen for å lage dagens navn.

Selskapet er Afrikas største kraftprodusent, og blant de sju største selskapene i verden når det gjelder produksjonskapasitet. Eskom driver en rekke betydelige kraftstasjoner, blant annet Majuba kullkraftverk og Kendal kullkraftverk, stenkullkraftverk som genererer totalt opp til 4110 MW i seks blokker, samt Koeberg kjernekraftverk station, omtrent 30 km nord for Cape Town, det eneste atomkraftverket i Afrika. Selskapet er delt opp i generering av kraft, overføring og fordeling. Eskom produserer omtrent 95 % av all elektrisitet i Sør-Afrika.

 

Kraftkrisen

På grunn av Sør-Afrikas positive økonomiske utvikling har kraftforbruket steget kontinuerlig. Siden 2007 har det ført til regelmessige strømutfall i hele landet og generell ustabilitet i landets strømnett. Det er også en følge av at regjeringen planla sent på 1990-tallet å privatisere Eskom. Offentlig finansiering for utbygging av nye kraftverk ble derfor ikke gitt og ingen nye kraftverk ble bygget. President Thabo Mbeki innrømte i desember 2007 at dette har vært en feil. Kraftkrisen ansees for tiden som betydelig hindring for økonomiens videre vekst.

            Siden januar 2008 har Eskom måtte ty til planlagte strømutkoblinger for varierende deler av landet siden integriteten av landets nettverk har vært truet i perioder med stort forbruk. Bygging av nye kraftverk er nå satt i gang, og lån fra verdensbanken og USA skal bevilges for disse forurensende kullkraftverk.

 

Relaterte artikler for interesserte:

 

 

Eskoms hjemmeside: http://www.eskom.co.za/Pages/Landing.aspx

Bistandsaktuelt: http://www.bistandsaktuelt.no