7. jan, 2015

Tre kroner per KWh i Tyskland

Den tyske el-mixen koster privathusholdningene ca. 3 kroner KWh

 

Energiprisen har økt kraftig for tyske husholdninger, er nesten doblet, og ligger i dag omkring 3 kroner KWh.

 

 

Zero elsker å trekke fram Tysklands energipolitikk som eksempel til etterfølgelse. Vel, her kan du ta en titt på hvordan den tyske el-mixen er sammensatt ved årsskiftet. Åpner Vattenfall sine fem planlagte brunkullgruver, vil den tyske fossilandelen øke formidabelt!

 

Faktatall som viser den tyske energifordelingen (el-mixen):

 

Fornybar energi: 25,8 % mot 24,1 % i 2013

(vindkraft 33 %, biomasse 27,2 %, solenergi 22,4 % og vannkraft 13,2 %)

 

Brunkull: 25,6 % mot 25,4 % i 2013

Stenkull: 18 % mot 19,2 % i 2013

Kjernekraft: 15,9 % mot 15,4 % i 2013

Naturgass: 9,6 % mot 10,7 % i 2013

 

Kilde: Berlin, bransjeorganisasjonen for energiprodusenter (BDEW)

Foto Bilinger/Flickr: Europas største brunkullenergiverk, Belchatow i Polen, hvor oljefondet har investert.