7. jan, 2015

Vattenfall och brunkull

 

 

Vattenfall och brunkull. Om det smutsigaste energislaget som finns.

 

Vattenfall är ett av Europas största energibolag, och ägs av svenska staten. I dag släpper Vattenfall ut nästan dubbelt så mycket klimatskadlig koldioxid som hela Sverige gör på ett år. Nu vill de öppna fem nya brunkolgruvor i Tyskland. Denna brunkol skulle orsaka ofattbara 1,2 miljarder ton koldioxid i atmosfären. Det är 125 ton växthusgas för varje svensk.

 

 

 

 

Greenpeace Sverige har ordet:

 

«Genom att stoppa Vattenfalls kolplaner och ge order om en omställning till förnybar energi (i form av ett nytt så kallat ägardirektiv), kan politikerna och svenska folket vända vad som är Sveriges sämsta idé till Sveriges bästa klimatbeslut!»

 

HUR DÅLIG ÄR VATTENFALLS IDÉ?

Koldioxidutsläpp är orsaken till att klimatet förändras. FN:s klimatpanel sa nyligen att 80 % av all olja, kol och gas måste lämnas kvar i marken om vi ska hindra en klimatkatastrof.

 

Tyvärr går utvecklingen just nu åt fel håll.

 

Vattenfall har ökat sina koldioxidutsläpp, halverar satsningarna på vindkraft och vill bygga fem nya brunkolsgruvor i östra Tyskland. Det går tvärt emot regeringens direktiv om att Vattenfall ska leda omställningen till hållbar energiproduktion.

 

Vattenfall vill ta upp 1,2 miljarder ton brunkol ur gruvorna. Det skulle innebära att ofattbara 1,2 miljarder ton koldioxid skulle släppas ut i atmosfären – ungefär lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut på 24 år (motsvarar en miljard flygresor från Stockholm till Bangkok).

 

Om Vattenfall istället lägger ner sina kolkraftverk så skulle det ha större effekt än om alla privatpersoner i Sverige helt skulle sluta använda olja, bensin och andra fossila bränslen. Det skulle drastiskt minska hela Europas klimatpåverkan, förbättra människors hälsa och lämna plats för investeringar i förnybar energi.

 

VAD ÄR SMUTSIGARE ÄN KOL? BRUNKOL!

 

Koldioxid är en naturlig beståndsdel i jordens atmosfär, men sedan den industriella revolutionen har andelen koldioxid i atmosfären ökat dramatiskt. Det beror på att vi sedan dess ständigt ökat användningen av kol, olja och naturgas, som genererar koldioxid när de bränns.

 

Koldioxid från mänsklig aktivitet driver den globala uppvärmningen. FN:s oberoende klimatpanel rapporterar att 80% av jordens återstående fossila bränslen inte får förbrännas om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar.

 

Kol är smutsigare än olja och naturgas, och brunkol är i sin tur den smutsigaste sortens kol. Ett kolkraftverk som eldas på brunkol släpper ut tre gånger så mycket koldioxid som ett gaskraftverk. Dessutom släpper ett brunkolskraftverk ut en giftig blanding av skadliga ämnen som arsenik, kadmium och kvicksilver.

 

  • Kol producerar mer klimatskadliga utsläpp än någon annan energikälla.
  • Vattenfall vill ta upp 1,2 miljarder ton brunkol ur gruvorna. Det skulle innebära att ofattbara 1,2 miljarder ton koldioxid skulle släppas ut i atmosfären – ungefär lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut på 24 år (motsvarar en miljard flygresor från Stockholm till Bangkok).
  • Om Vattenfalls kolgruvor blir verklighet kommer fler än 3000 människor att tvångsförflyttas.
  • Fler än 850 personer dör i förtid varje år i på grund av utsläppen av skadliga ämnen som kadmium, arsenik och kvicksilver från Vattenfalls kolkraftverk.
  • Brunkolet som Vattenfall vill bryta i de nya gruvorna kommer att eldas fram till år 2050. Det betyder att Vattenfall planerar att köra på klimatfarlig energi långt in i framtiden - och ända in i kaklet.

 

 

Boken om Sveriges sämsta idé

 

Greenpeace har samlat in svenska folkets tankar och känslor om Vattenfalls planer på nya kolgruvor:

 

«Statliga Vattenfall planerar att öppna fem nya kolgruvor i Tyskland. 77 % av svenska folket vill att regeringen stoppar bolagets planer. Men Vattenfall storsatsar ändå, på bekostnad av klimat, miljö och framtida generationer. Att släppa ut 1,2 miljarder ton koldioxid är en minst sagt dålig idé!

            Vi bestämde oss för att samla de tankar och känslor som Vattenfalls planer väckte hos de som äger Vattenfall - svenska folket. Detta kommer nu att sammanställas i en bok, boken om Sveriges sämsta idé. Genom att låta fler komma till tals i debatten lyfts frågan på ett sätt som politikerna får svårt att ignorera.

            Om våra politiker stoppade Vattenfall från att öppna kolgruvorna skulle det vara det enskilt mest verkningsfulla beslut Sverige kan ta för att bidra till att hejda klimatförändringarna.»

 

Foto: Omslag av konstnären och artisten Love Antell.