7. jan, 2015

Därför stämmer Vattenfall Tyskland

corporate.vattenfall.se

Tidigast om några år kommer den internationella skiljedomstolen i Washington att avgöra tvisten där Vattenfall begär ersättning av den tyska staten för uteblivna intäkter från bolagets kärnkraftverk i landet.


– Investeringar inom energiområdet handlar alltid om stora pengar och det finns ett behov av långsiktighet i planeringen. Det är också därför det finns ett särskilt handelsavtal just på energiområdet.
Om ett utländskt företag gjort stora investeringar i en sådan resurskrävandeindustri, som kärnkraft, under förutsättningen att kraftslaget skulle vara en del av systemet, så kan det inte vara bolaget som ska behöva ta konsekvenserna av en påkommen politisk förändring. Det är den utländska staten som fattar beslutet och som kontrollerar förloppet som får ta konsekvenserna. Detta har också varit den tyska statens uppfattning när de ingått frihandelsavtalet.

– Om vi lider en stor förlust, och har rätt till ersättning, så vore det oansvarigt av oss att inte försöka få det. Det har inte att göra med vilken generell uppfattning man har om kärnkraft.

Nyheter Vattenfall: 09.12.14.