6. jan, 2015

Brister i länens krisberedskap

statskoll.se

Apropos vindkraft og skogbrannberedskap....

Flera länsstyrelser har brister i sin beredskapsplanering och det finns tecken på att det på sina håll saknas pengar för att klara sina ålagda krisberedskapsuppgifter. Det visar en förstudie från Riksrevisionen, som har inlett en granskning av hur staten sköter krisberedskapen ute i länen.

Statskoll 03.01.15.