3. jan, 2015

Nytt stöd till vindkraft utreds

Energimyndigheten redovisar nästa år

 

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda ett nytt stödsystem till havsbaserad vindkraft, skriver Miljödepartementet i ett pressmeddelande.

 

Systemet ska vara fristående från elcertifikatsystemet, men får samtidigt inte stå i strid med EU:s statsstödsregler, skriver departementet.

 

Enligt instruktionen från energiminister Ibrahim Baylan (S) ska myndigheten redovisa uppdraget senast den 1 juni. Han skriver i en kommentar att havsbaserad vindkraft har en jämnare elproduktion och större acceptans hos lokalbefolkningen.

 

Svenske vindkraftnyheter: 19.12.14.