2. jan, 2015

Milliarder til fornybar energi

www.statkraft.no

Regjeringens forslag om å styrke egenkapitalen i Statkraft SF med fem milliarder kroner ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2014. I tillegg skal Nærings- og fiskeridepartementet redusere samlet utbytte fra Statkraft med totalt fem milliarder kroner i perioden 2016-2018.

Kilde: Statkraft 22.12.14.