2. jan, 2015

Regjeringen har fremmet forslag om å styrke Statkrafts egenkapital med 10 milliarder.

Regjeringen har fremmet forslag om å styrke Statkrafts egenkapital med 10 milliarder.

 

Kapitaltilførselen foreslås gjennomført ved å tilføre Statkraft SF 5 milliarder kroner i ny egenkapital. Resten av styrkingen skal skje ved fremtidige utbyttereduksjoner.

 

- Vi er svært tilfreds med at regjeringen med dette forslaget støtter Statkrafts strategi. Økt egenkapital og lavere fremtidige utbytter sikrer forutsigbarhet og mulighet til videre vekst innen fornybar energi, sier styreleder Olav Fjell.

 

Statkraft er det ledende kraftselskapet i Norge og Europas største produsent av fornybar energi. Selskapets ambisjon er å styrke posisjonen innen ren energi internasjonalt.

 

- Kapitalen vil gå til investeringer i vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi. Satsingen vil skje i Norge og i Europa for øvrig, samt i fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Forutsatt at Stortinget vedtar regjeringens forslag, vil Statkraft SF benytte innskuddskapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

 

Kilde: Statkraft 05.12.14.