2. jan, 2015

Dong ut av Zephyr! – Vindkraftnyheter 19.12.14.

Østfold Energi, Vardar og Energiselskapet Buskerud (EB) har i dag kjøpt Dong Energy sine aksjer i vindkraftutviklingsselskapet Zephyr. Etter transaksjonen sitter Østfold Energi som største eier med 50 prosent av aksjene. Vardar og EB har hver 25 prosent av aksjene.

 

- Avklaringen på eiersiden vil gi Zephyr gode rammer for å videreutvikle en betydelig portefølje av store prosjekter med konsesjon og avklart nettløsning, uttaler Zephyrs styreleder Kristin Ankile, i en melding til Oslo Børs.

 

Zephyrs prosjektportefølje består i dag av 278 MW med endelig konsesjon. Ytterligere 369 MW har konsesjon fra NVE, men er påanket og ligger til behandling i OED. Dong Energy har tidligere endret fokusområde fra onshore til offshore vindkraft. Det har derfor vært antatt at selskapet ville selge seg ut av Zephyr, som var den siste eierposisjonen i norsk vindkraftsatsing på land som Dong var involvert i. Håkon Levy, finanssjef EB, forteller til Europower at man ser for seg at man vil fortsette å utvikle prosjektporteføljen i Zephyr i samsvar med planene så langt.

 

– Når det gjelder hva aksjeporteføljen ble solgt for, ønsker ikke partene å oppgi dette, forteller Levy.