31. des, 2014

Kraftkabler til utlandet

www.tu.no

9. januar skal EU-kommisjonen igjen vurdere hvilke energiinfrastruktur-prosjekter som skal få status som europeiske fellesprosjekter.

Bakgrunnen for slike prosjekter er at utbygging av gassledninger og kraftforbindelser i og mellom EU-landene går tregt. Prosjekter som er av felles interesse for to eller flere land skal derfor prioriteres gjennom raskere konsesjonsprosedyrer og utdeling av penger fra EU.

Nyheter TU 30.12.14.