3. des, 2014

Pressemelding OED, 03.12. 2014: Utvidelse av overgangsordningen for elsertifikater

Statsråd Tord Lien foreslår at vannkraftverk inntil 10 MW med byggestart etter 1. januar 2004 skal få elsertifikater.

 

Pressemelding OED, 03.12. 2014: Utvidelse av overgangsordningen for elsertifikater

 

I dag sender Olje- og energidepartementet et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av overgangsordningen. Eiere av vannkraftverk med installert effekt under 10 megawatt (MW), som har hatt byggestart etter 1. januar 2004, vil kunne få elsertifikater.

 

– Jeg foreslår at vannkraftverk inntil 10 MW med byggestart etter 1. januar 2004 skal få elsertifikater. Det har vært lovet mye i denne saken, men ikke levert noe. Nå leverer vi et forslag som regjeringspartiene har hatt i Stortinget tidligere, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

Høringsnotatet innholder også forslag til endring av elsertifikatkvotene og departementet ber om synspunkter på forslag til risikoavlastende tiltak for prosjekter med planlagt oppstart i 2020.

 

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i 2020. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i avtale av 29. juni 2011 om et felles marked for elsertifikater. Avtalen fastsetter at det skal gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015. En kontrollstasjon innebærer utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater.

 

Les høringsnotatet her.