2. des, 2014

Det er en stor fare for at mye natur blir ødelagt for ingen nytte

www.nord24.no

Virker som vindkraftseminaret i Tromsø engasjerte de tilstedeværende. Bra. Ingenting er verre enn likegyldighet over spilt natur!

- Når en norsk politiker sier vi må produsere vindkraft til EU for å få ned de samlede klimagassutslippene, så er det bare sprøyt, sier Skonhoft – som merker seg at det er påfallende mye aggressivitet i vindkraftdebatten.

Den aggresjonen var særdeles merkbar under Vindkraftseminaret som Naturvernforbundet i Troms, Forum for Natur og Friluftsliv i Troms arrangerte sammen med organisasjonen La Naturen Leve.