25. nov, 2014

Endelig blir støyplagede vindkraftnaboer tatt på alvor i vestre Norrland. LES!

www.svt.se

Endelig blir støyplagede vindkraftnaboer tatt på alvor i vestre Norrland. LES!

- När de stora vindkraftparkerna med verk på 200 meter eller mera nu växer upp, har bullerproblemen blivit en realitet, det menar man på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Det är erfarenheter från de vindkraftparker som är färdigställda och klagomål från omkringboende som ligger bakom den ovanliga åtgärden från Länsstyrelsen. Vid de aktuella parkerna finns boistadshus i direkt närhet till planerade verk.

- Bolagen har åtagit sig att följa villkoren och klarar de inte det, då får de vidta åtgärder som att ställa ned verken, ha lägre produktion eller att stänga av verk för att undvika det här. Det är deras uppgift att tala om hur de ska lösa det här.