23. nov, 2014

Vindkraftverk i drift «omprøves». Har aldri skjedd før!

www.svt.se

Att ett tillstånd för vindkraftverk omprövas när parken väl är på plats, har aldrig tidigare hänt!

Under en långt tid har de boende i Ekestad hävdat att vindkraftparken i skogen låter betydligts mer än de tekniska mätningarna visar. Och nu får de rätt av Länsstyrelsen. Byn Ekestad utanför Kristianstad LIGGER I EN DALGÅNG, OCH VINDKRAFTPARKEN STRAXT INTILL PÅ EN HÖJD. När den byggdes var tillstånden baserade på mätningar som gjorts som visade att de boende inte skulle störas.

– Det är tydligt att de ljudkarraktärer som beskrivs av de boende, inte stämmer överens med de som som finns i ansökningshandlingarna, säger Göran Fagerström, handläggare på Länsstyrelsen.

Når vindkraftverk i skogsmiljø legges langs åskammer, og folk er bosatt i "dalen" (lavere enn vindkraftverket), oppstår dette problemet! Bygningsmasse med direkte utsyn til Raskiftet og Kjølberget ligger definitivt i faresonen.