19. nov, 2014

Rapport: «Endelige tillatelser og utbygging – 3. kvartal 2014»

www.nve.no

NVE, fylkeskommunene og OED ga i tredje kvartal 2014 endelig tillatelse til 19 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 348 GWh. I løpet av årets tre første kvartal er det det gitt endelige tillatelser til 1,8 TWh ny kraftproduksjon, og 1,1 TWh har fått endelig avslag.

Nyheter NVE: 31.10.14.