17. nov, 2014

Økosystemtjenester fra myr

sabima.no

Det blir stadig mindre myr i Norge. Minst en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Myrene ble tidligere sett på som vassjuke og verdiløse områder, og derfor blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak til brensel eller utsatt for annen nedbygging. Det dyrkes anslagsvis 5000 dekar myr årlig i Norge, det tilsvarer 700 fotballbaner i året, mens det tar tusenvis av år å danne en ny myr.