17. nov, 2014

Opprydding av vindkraftverk

www.tu.no

Naivt, mener foreningen La Naturen Leve.

– Når vi ser den elendige økonomien ved norske vindparker, vil det være naivt å tro at det kan stilles tilfredsstillende sikkerhet etter 12 år, for ikke å snakke om bankgaranti. Dermed vil vertskommunene og lokalsamfunnene bli sittende igjen med regningen, sier foreningens styreleder Vidar Lindefjeld til Teknisk Ukeblad.