17. nov, 2014

Canadiske vindkraftverk oppgir ising som viktigste årsak til produksjonstap

Nyheter 08.10.14:

Wind Energy Update utførte nylig en undersøkelse blant 100 anonyme respondenter som er operative innenfor den Canadiske vindindustrien.

            Målet var å få en oversikt over de viktigste årsakene til produksjonstap for vindkraft. Hvordan tapet påvirker vindkraftindustrien, og hvilke løsninger som er tilgjengelig for å bekjempe at ytterligere tap oppstår.

 

Undersøkelsen viser at ising er den den største årsaken til produksjonstap – på linje med girkassefeil.

 

Ising utfordrende for Canadisk vindindustri

            Undersøkelsen tyder på at 35 prosent av de spurte mener at den største årsaken til produksjonstapet skyldes ising av blader, eller ising av instrumenter. Matthew Wadham Gagnon, prosjektleder ved TechnoCentre éolien i Quebec (forskningsinstitutt for vindenergi), er ikke overrasket. Viser til en tidligere studie fra Natural Resources Canada som anslo at Canadiske vindkraftverk hadde et produksjonstap på cirka 100 millioner dollar på grunn av kaldt klima i 2011, da den installerte kapasiteten var på 5,26 GW. Studien antydet et årlig tap på 192 millioner dollar innen 2012 med ekstra kapasitet. Nå som mange turbiner er operative, er et økende antall av Canadas’ prosjektinteressenter raskt ute med å få råd, strategiske løsninger, teknologi, tjenester, maskinvare og programvare for å løse sine utfordringer. Men med Canadas harde og kalde klima er det en rekke miljøspørsmål som kan føre til produksjonstap – ofte høyere enn i andre geografiske områder.

 

Om teknologi for avising

            Av teknologiske, modne løsninger for avising fremhever Gagnon varmluft. Der nest termisk-elektriske løsninger. Anti-isingsbelegg ser ut til å ha et stykke igjen for å kunne møte bransjens forventninger. Det arbeides også med å redusere produksjonstap basert på hvordan styringen av turbiner oppfører seg i forhold til ising – ved å justere visse parametere.