17. nov, 2014

ÅF & Støymåling

www.karsholmsvindkraft.se

ÅF er ett av Sveriges få akkrediterte selskaper som er godkjent til å utføre støymålinger av vindturbiner. Beskriver seg selv som Europas ledende eksperter på området lyd og vibrasjoner. Det finnes gode grunner til å sette spørsmåltegn ved det!

Urban Eriksson og Tim Fristedt har gransket ÅF-rapporten «Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun. Ljud från vindkraftverk.»

- Urban Eriksson är universitetsadjunkt i fysik och astronomi vid Högskolan i Kristianstad och doktorand vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Tim Fristedt är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och ledamot i Vetenskapsrådet.

Båda forskarna ser stora brister och direkta felaktigheter i själva bullermätningen, i sättet att hantera mätresultaten samt presentationen av dessa. Urban Eriksson menar att rapporten endast har spekulativa värden och förvånas över att ett ackrediterat företag vågar presentera en så bristfällig rapport. Tim Fristedt skriver sammanfattningsvis att «…jag är förvånad över den absoluttolkning som görs av mätdata och modellering där man gör ganska stora insatser att härleda mätfel och uppskatta eventuella osäkerheter… och sen i meningen efter struntar man i dessa mätfel och helt sonika pekar på praxis för tolkningen.»