9. nov, 2014

Arbeiderpartiet vil stimulere til utbygging av både vindkraft og vannkraft.

www.op.no

Arbeiderpartiet vil stimulere til utbygging av både vindkraft og vannkraft.

Østland-Posten 06.11.14.