9. nov, 2014

Kommunene som arealforvaltere

Kommuner og fylker får stadig flere arbeidsoppgaver, men mindre kapasitet til å jobbe med miljø. Høyere kompetanse og kapasitet på natur og miljø i kommuner og fylker må sikres for at plan- og arealsaker skal bli behandlet på en god måte. En mer helhetlig kunnskapsbasert og langsiktig arealplanlegging vil bidra til å skåne verdifull natur. En slik utvikling krever:

  • Opprettelse av en tilskuddspost for å sikre miljøkompetanse og bedre fagmiljø i kommunene.
  • Styrking av Fylkesmannens veiledningskapasitet.
  • Helhetlige planer for utbygging av fornybar energi for å sikre langsiktige og forutsigbare planleggings­verktøy og rammebetingelser for arealplanleggingen i kommunen.
  • Opprettelse av nasjonale og regionale arealregnskap for å bedre den langsiktige forvaltning av især naturtyper som er trua og/eller leverer viktige økosystemtjenester.
  • Bedre regionalt og interkommunalt samarbeid om naturmangfold.

Les alle SABIMAs innspill til statsbudsjettet, inkludert 17 konkrete punkter vi ber regjeringen om å gjennomføre.