9. nov, 2014

Regjeringen vil ha kunnskapsløft for natur

www.sabima.no

Tre av fire av våre antatt verdifulle naturområder er ikke festet til kart. Regjeringen vil nå jobbe for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for norsk natur.

SABIMA 07.11.14.