8. nov, 2014

Samfunnsøkonomisk perspektiv på industriell vindkraft i Norge - Anders Skonhoft - prof. NTNU.

Opptak fra vindkraftseminaret på BI 1. oktober - et fellesarrangement mellom La Naturen Leve og BI.

Handelshøyskolen BI (Senter for energi og miljø/ Senter for bedriftens samfunnsansvar) og La Naturen Leve (LNL) inviterte til seminar om norsk vindkraft på Handelshøyskolen 1. oktober 2014. Her et opptak av professor Anders Skonhoft, Institutt for samfunnsøkonomi – NTNU – innledet om de samfunnsøkonomiske perspektivene på industriell vindkraft i Norge. Konklusjon: Vindkraften i Norge er dyr og meningsløs energi. Fordi Skonhoft trakk seg langt unna skjermen under innledningen, falt kameravalget på innleder i stedet for skjerm. Foto av foilene er lagt til på slutten av opptaket.