6. nov, 2014

Ordfører Kristiansens innspill til OED – klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14.

Opptak fra OEDs informasjonsmøte i anledning klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14. Åmot-ordfører Espen André Kristiansen (Ap) informerer OED om på vegne av vertskommunen Åmot. Møtet var avholdt i samfunnshuset for Søre Osen, Trysil.

Ordfører Kristiansen (Ap) ble korrigert av kommunestyrerepresentant Tove Brenna Holmen (Ap) som presiserte at det var økonomi, og ikke viktigheten av å støtte opp om ny fornybar energi, som var motivasjonsfaktoren for kommunens konsesjonstilråding.